Artikel in British Homing World door Adrian Duggins

Deze week werden we verrast door een mooi artikel in de BHW, het duivenblad voor de UK, geschreven door Adrian Duggins,